Sociálny projekt v EKG Prešov

„… v láske slúžte si vospolok. Lebo jedno prikázanie obsahuje celý zákon v plnosti, ono: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého.“ (G 5, 13b-14)

S veľkou radosťou a s vďakou Bohu sme privítali správu, že v Prešove sa podarilo práve v októbri, keď sme si pripomenuli mesiac úcty k starším, otvoriť Diakonický domov Élim – sociálne centrum pre seniorov.
V novembri sme v Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v Prešove počas Dňa otvorených dverí spustili pri príležitosti Dňa študentstva sociálny projekt. Celý projekt sme zorganizovali práve na podporu seniorov v Diakonickom domove Elim v Prešove. Už od skorého rána prúdili davy žiakov z celej ESŠ do učebne 212. 
Priniesli nám koláčiky, ktoré deň vopred napiekli doma sami alebo so svojimi rodičmi (pri počte 40 donášok sme už prestali rátať…). Tieto produkty od nich prevzal tím dobrovoľníčok z III. A – Saška, Števka, Emka, Tímejka A., Tímejka Š. – a počas celého dňa ich predávali všetkým záujemcom. Súčasťou projektu bola aj možnosť prispieť finančne dobrovoľným príspevkom. 

Žiacka školská rada tiež začala zbierku nových ponožiek pre seniorov. V priebehu dňa sa vyzbierala prvá škatuľa. Zbierka pokračuje ďalej vo vestibule školy. Zároveň naša školská firma rozbehla predaj mydiel a balzamov ručne vyrábaných na prírodnej báze. Pri predaji boli jej zamestnanci veľmi úspešní, nakoľko Emka  a Viki predali všetky pripravené výrobky. V predaji v rámci sociálneho projektu budú pokračovať aj v stánku ECAV počas Vianočných trhov v Prešove. Projekt koordinovala Ľ. Kónyová v spolupráci s  A. Demčákovou (študentská firma)  a Z. Kmecikovou (ŽŠR) a študent sexty T. Biroš. 

Tešíme sa zo spolupatričnosti v našej školskej komunite. Sladkými dobrotami sme počas prestávok oslávili Deň študentstva a dobročinnosťou sme sa dokázali spojiť pre dobrú vec – pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu akýmkoľvek spôsobom zapojili. Za jeden deň sa nám zatiaľ podarilo získať 414, 28 €  a 73 párov ponožiek. V decembri pokračujeme ďalej. 

Ľudmila Kónyová (učiteľka EKG v Prešove)