ECAV na Slovensku má historicky prvú generálnu dozorkyňu

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na svojom zasadnutí dňa 2. decembra 2022 vyhlásilo výsledok II. kola voľby na post generálneho dozorcu ECAV na funkčné obdobie 2022 – 2028. 

Za generálnu dozorkyňu bola zvolená Ing. Renáta Vinczeová, pričom ide o historicky prvú ženu v tejto najvyššej funkcii ECAV.

Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnili v termínoch: 30. októbra 2022, 6. novembra 2022 a 13. novembra 2022. Sčítacia komisia tvorená členmi generálneho presbyterstva ECAV, ktorej predsedal Ing. Roman Žilinčík, sa stretla na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave, aby v termíne stanovenom v schválenom harmonograme volieb (2.12.2022), otvorila obálky s výsledkami hlasovania konventuálov jednotlivých cirkevných zborov Západného a Východného dištriktu ECAV. 

O funkciu generálneho dozorcu ECAV sa v II. kole voľby uchádzali: Ing. Renáta Vinczeová a PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Kandidát PhDr. Marián Damankoš, PhD. vo voľbách získal podporu 26,53 % konventuálov (3266 hlasov). Kandidátke Ing. Renáte Vinczeovej dalo vo voľbách svoj hlas 59,99 % konventuálov (7385 hlasov). Z celkového počtu 12310 konventuálov bolo 1659 tých, ktorí nehlasovali za žiadneho kandidáta, prípadne odovzdali neplatný hlasovací lístok.

Sestre Renáte Vinczeovej blahoželáme a vyprosujeme Božiu múdrosť a požehnanie k zodpovednej službe.

Zuzana Poláková, sekretariát ECAV