Služby Božie na hrade Sklabiňa

400. výročie smrti baróna Révaya

Medzi dávnych predkov, ktorí stáli pri organizačnom konštituovaní evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska, patril barón Peter Révaysignatár Žilinskej synody (1610) a významný  patrón evanjelikov. Po 400 rokoch, ktoré uplynuli od jeho smrti, vyhlásilo občianske združenie DONJON rok 2022 za Rok Petra Révaya.

Muž, ktorý si zaslúži pozornosť

V spolupráci s Turčianskym seniorátom ECAV v sobotu 4. júna zorganizovalo občianske združenie spomienkové podujatie. Jeho dejiskom sa stal práve hrad Sklabiňa na Turci, keďže barón patril k jeho najvýznamnejším pánom. Pohnutý život strážcu kráľovskej koruny priblížil historik Miroslav Eliáš: „Bol to aristokrat, ktorý patril k najvýznamnejším osobnostiam uhorského kráľovstva, kde zastával veľmi dôležité štátnické funkcie. Čo môže byť krajšie na živote človeka, ako keď žije svoj život naplno a zanechá po sebe nejakú stopu, dielo? Peter Révay na tomto svete zanechal veľké dielo a výraznú stopu, a preto je hoden toho, aby sme si ho po 400 rokoch pripomenuli. Zaslúži si, aby sme spoznali jeho život – to, čím žil a s čím zápasil.“

Signatár Žilinskej synody

Nezastupiteľná je predovšetkým úloha baróna Révaya pri konštituovaní evanjelickej cirkvi na území dnešného Slovenska. Významne podporil superintendenta Eliáša Lániho, keď v marci roku 1608 predniesol v Martine návrh na prijatie Knihy svornosti ako platformy pre zjednotenie evanjelikov v Uhorsku. Lániho a Révayove iniciatívy sa stali východiskom pre prípravné porady a rokovania Žilinskej synody v roku 1610, a tým aj pre utvorenie evanjelickej a. v. cirkvi v Uhorsku. Peter Révay podpísal a pečatil Zákony Žilinskej synody ako druhý v poradí, hneď po palatínovi Jurajovi Turzovi. Evanjelictvo bránil a podporoval aj po Žilinskej synode. V roku 1617 sa zúčastnil s viacerými predstaviteľmi šľachtických rodov na slávnostiach stého výročia reformácie v Bytči.

Služby Božie po 270 rokoch

Program spomienkového podujatia na sklabinskom hrade pri 400. výročí jeho smrti pokračoval Službami Božími pod holým nebom, uprostred prírody na nádvorí sklabinského hradu, na ktorom barón žil spolu so svojou rodinou. Zaujímavosťou je, že evanjelické Služby Božie sa na tomto mieste opäť konali po úctyhodných 270 rokoch, čo v kázni vyzdvihol aj biskup Východného dištriktu Peter Mihoč. Spev účastníkov a liturgiu na gitare sprevádzal Tomáš Lipovský, farár v Háji, na klávesoch hral Daniel Beňuch, farár v Sučanoch. V „predvečer“ svätodušných sviatkov vystúpila tiež skupina detí z cirkevného zboru Sučany. V liturgii účinkovalo viacero farárov z okolitých cirkevných zborov, vrátane seniora Mariána Kaňucha, ktorého potešila nielen bohatá účasť, ale aj priaznivé slnečné počasie napriek hrozivým predpovediam búrok.

Odhalili repliku mortuária

Po skončení bohoslužieb senior Turčianskeho seniorátu spolu s biskupom Petrom Mihočom slávnostne odhalili repliku mortuária baróna Petra Révaya, ktoré sa od tohto momentu stalo súčasťou hradnej expozície. Pôvodné mortuárium ako jednu z foriem náhrobnej pamiatky z roku 1622 zničil požiar martinského kostola koncom 19. storočia. Hodnovernú replika dal historik Miroslav Eliáš zhotoviť podľa zachovanej dobovej fotografie. Účastníci podujatia mohli absolvovať tiež komentovanú odbornú prehliadku hradu, ako aj prezentáciu vín z hradných pivníc, ktoré sa na hrade podávali v časoch jeho zašlej slávy. Súčasťou sprievodného programu boli tvorivé dielne pre deti a Sklabinská hradná bylinkáreň s produktmi dopestovanými priamo pod hradom.

Hrad zbombardovali nacisti

Hrad Sklabiňa stál neporušený až do 2. svetovej vojny, kedy ho pre účasť jeho správcu na partizánskom odboji zbombardovala nemecká nacistická armáda. Jeho ruiny už 20 rokov zachraňuje občianske združenie DONJON v spolupráci s dobrovoľníkmi z celého Slovenska aj zahraničia. Podarilo sa im od základov vybudovať rozsiahlu hospodársku budovu a tento rok otvoriť aj novú expozíciu v severnej bašte. Momentálne pracujú na obnove hradnej väznice.

Súčasťou Roku Petra Révaya budú aj Sklabinsko-blatnické hradné slávnosti, a to 20. – 21. augusta 2022. Posunú sa v čase do 17. storočia, aby priblížili zvyky, módu a zbrane z doby baróna Révaya a jeho rodiny. Súčasťou podujatia bude remeselný trh a uvedenie obsiahlej reprezentatívnej knihy o sklabinskom hrade.

Emília Mihočová

Foto – Nina Mihočová