Služby Božie na 2. slávnosť veľkonočnú z Chmeľova

Sledujte slávnostné Služby Božie na 2. slávnosť veľkonočnú o 10. 45 z ev. a. v. kostola v Chmeľove, na ktorých káže brat biskup VD ECAV na Slovensku Peter Mihoč.

Link: