Služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú z Martina

Sledujte slávnostné Služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú z ev. a. v. kostola v Martine, na ktorých káže brat biskup VD Peter Mihoč.

Link: https://ecavmt.sk/odvaleny-kamen/?fbclid=IwAR0hqc-s0068vBD04jyRy3m0AEsMJGEdvTKqsfPQc4WiKDfxqv-ePspspAk.