Šenšel – napriek všetkému

V evanjelickom chráme v Liptovskej Porúbke v sobotu 15. apríla širokej verejnosti predstavili faksimile prvej Slovenskej štylistiky, ktorú v roku 1921 napísal  evanjelický farár Ľudovít Štefan Šenšel. Mal vtedy iba symbolických 33 rokov. Na cestu tejto vzácnej publikácii sa prihovorili zástupcovia inštitúcií, s ktorými bol spojený Šenšelov profesijný život: Peter Gärtner – riaditeľ vydavateľstva Tranoscius, Matúš Stáňa – zástupca riaditeľa Gymnázia Michala Miloslava Hodžu ako aj Michal Belanji, zborový farár v Liptovskej Porúbke.

A keďže bol Ľudovít Šenšel aj učiteľ, poctu mu svojím vystúpením vzdal Spevácky zbor slovenských učiteľov pod dirigentskou taktovkou profesora Štefana Sedlického. V jeho podaní zaznelo 15 piesní s duchovnou, ale aj ľudovou tematikou. Ladislav Sabolčák, predseda jedného z najstarších speváckych telies na Slovensku, priblížil pedagogickú činnosť Ľudovíta Šenšela, ktorej sa venoval popri iných záujmových aktivitách, vrátane politiky. Slovenčinu a náboženstvo učil nielen na Hodžovom gymnáziu, ale aj na Základnej škole v Porúbke.  

Program bol súčasťou dvojdňového podujatia s názvom Šenšel napriek všetkému… trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí (Iz 42,3). Zámerne sa konalo na pôde Evanjelického cirkevného zboru Liptovská Porúbka, kde ako farár pôsobil takmer celý život. Organizačnú záštitu nad podujatím prevzal Ján Juráš – čestný predseda Spolku Martina Rázusa, predseda občianskeho združenia Ars Ante Portas a v neposlednom rade vnuk Ľudovíta Šenšela.

Dvojdňové podujatie pokračovalo v nedeľu 16. apríla Službami Božími, na ktorých kázal generálny biskup ECAV Ivan Eľko. Pri kladení venca na miesto Šenšelovho posledného odpočinku zaznel príhovor konseniorky Liptovsko-oravského seniorátu Kataríny Hudákovej.

Viac v reportáži Ivany Damankošovej v najnovšom vydaní Evanjelického posla spod Tatier 9/2023

FOTO: E. Mihočová©Východný dištrikt