Dištriktuálny deň VD ECAV v Bardejove

Srdečne Vás pozývame na Dištriktuálny deň Východného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorý sa uskutoční dňa  18. júna 2023 (nedeľa) o 10.00 hod. v Športovej hale MIER v Bardejove (Dlhý rad 1433).

Téma podujatia „ON JE NÁŠ POKOJ“ vychádza z listu Efezským 2, 11 – 22 a chce ukázať na Krista ako Toho, ktorý prináša tomuto nepokojnému a mnohými problémami zmietanému svetu ten skutočný pokoj vychádzajúci zo zmierenia a odpustenia.

PROGRAM PODUJATIA:

10. 00 hod. – Slávnostné Služby Božie (vysielané v priamom prenose RTVS – na Dvojke). Káže biskup VD ECAV Peter Mihoč.  Počas Služieb Božích bude pripravený samostatný program pre deti v telocvični Športovej haly (deti odídu v sprievode učiteľov Detskej besiedky po požehnaní počas 1. piesne). Kvôli televíznemu prenosu je potrebné, aby ste zaujali svoje miesta najneskôr do 9. 45 hod.

12. 45 hod. – Potulky po luteránskom Bardejove (začiatok v ev. a. v. kostole), Potulky po židovskom Bardejove (začiatok v Pamätníku holokaustu v Suburbiu)

14. 00 hod. – Pantomimické divadelné predstavenie Milana Sládeka „Krížova cesta“

16. 00 hod. – predpokladaný záver podujatia.

Pre účastníkov Dištriktuálneho dňa budú zabezpečené stánky s občerstvením. Bude možné využiť aj reštauračné zariadenia v meste. Rovnako si bude možné zakúpiť kresťanskú literatúru.

V prípade účasti cirkevného zboru objednaným autobusom je to potrebné nahlásiť na sekretariáte BÚ VD: sekretariat@vdecav.sk alebo +42151/7722515.

Mapu s parkovacími možnosťami v meste Bardejov zverejníme neskôr.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.