ŠARIŠSKÉ BOHDANOVCE: 50. výročie pamiatky posvätenia chrámu

V nedeľu 25. júla 2021 – na 8. nedeľu po Svätej Trojici – sa v Šarišských Bohdanovciach (Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Žehňa) konala slávnosť pri 50. výročí pamiatky posvätenia miestneho evanjelického Božieho chrámu.

Bohoslužobné zhromaždenie, v ktorom mali zastúpenie všetky vekové kategórie, na úvod slávnostných Služieb Božích privítal zborový dozorca Vladimír Sabol. Svoj vzťah ku chrámu dojímavo pásmom slova a hudby vyjadrila skupinka detí pod vedením Libuše Silva-Sabolovej. Okrem domáceho zborového diakona Milana Kapitáňa liturgoval  Timotej Devečka spolu s manželkou Simonovou rodenou Kapitáňovou. Služby Božie hrou na organ sprevádzala kantorka Jana Pillárová.

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč v kázni, ktorá vychádzala z 1Pt 2,4 – 6, zdôraznil, že by bolo málo, ak by sme ostali iba pri nostalgickej spomienke na historický akt posviacky kostola: „Keď ho predkovia stavali, horeli túžbou, aby oni sami aj ich potomkovia budovali svoje životy ako duchovné chrámy a aby položili základ, na ktorom môže vyrásť pevná životná stavba.“ Súčasníkov to má viesť k tomu, aby prehodnotili, čo je základom ich života, na čom ho budujú a aké obete sú ochotní prinášať.

Pohnutú históriu výstavby kostola v Šarišských Bohdanovciach prečítala pedagogička Martina Vangorová. Na slávnosti sa osobne zúčastnil aj 89-ročný brat farár Ján Velebír st., ktorý tu pred päťdesiatimi rokmi ako zborový farár kládol  základný kameň. Zaspomínal na to,  s akým nadšením členovia zboru chrám vlastnoručne budovali, a to v ťažkých časoch normalizácie za bývalého režimu. Cirkevný zbor dôveroval Bohu, keď sa namiesto modlitebne rozhodol v Šarišských Bohdanovciach stavať kostol, čím sa však odklonil od pôvodného stavebného povolenia. Následky na seba nenechali dlho čakať – komunistický režim dvoch členov cirkevného zboru odsúdil na dva roky trestu odňatia slobody podmienečne. Napriek zložitým okolnostiam sa 19. septembra 1971 konala posviacka, a to za účasti vtedajšieho biskupa VD Júliusa Fila st.

Po 50-tich rokoch, na Pamiatke posvätenia chrámu sa slávnostnému zhromaždeniu  prihovoril starosta obce Peter Merkovský ako predstaviteľ samosprávy a sestra farárka Elena Darina Ružeková, rodáčka zo susednej Tuhrinej. Zhromaždenie pozdravila aj kaplánka Simona Devečková, dcéra diakona Milana Kapitáňa, ktorá je s kostolom úzko spätá aj ako dlhoročná kantorka cirkevného zboru.

Šarišské Bohdanovce sú filiálkou cirkevného zboru Žehňa, kde už viac ako 20 rokov pôsobí diakon Milan Kapitáň. V súčasnosti žije v Bohdanovciach 133 evanjelikov, funkciu filiálneho kurátora vykonáva František Sabol. Cirkevný zbor Žehňa patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu. Služby Božie sa konajú každú nedeľu v Žehni a striedavo v Lesíčku, Tuhrine a Šarišských Bohdanovciach.

E. Mihočová

foto – Marek Horenský