POZVÁNKA na Dištriktuálny deň VD do Popradu

Pozývame Vás srdečne na Dištriktuálny deň VD ECAV na Slovensku, ktorý sa bude konať mimoriadne vzhľadom na zrušenie Evanjelického festivalu v Kežmarku dňa 19. 9. 2021 (nedeľa) v Poprade (Aréna Poprad) so začiatkom o 9. 30.

Téma stretnutia: Labyrint sveta a raj srdca.

Biblický verš stretnutia: Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. (Mt 7,13-14)

Dištriktuálny deň bude mať tradične 2 časti: 9. 30 – Slávnostné Služby Božie (aj v priamom prenose RTVS), 13. 30 – Divadelné predstavenie Tajomný labyrint.

O divadle Exodus: Divadelné zoskupenie EXODUS uvedie premiéru divadelného predstavenia s prvkami muzikálu TAJOMNÝ LABYRINT, inšpirovaného najznámejším dielom Učiteľa národov J. A. Komenského – Labyrint sveta a raj srdca. Cez príbeh pútnika a jeho sprievodcov posúva labyrint Komenského sveta do dnešných čias a ukazuje koľko vecí, obrazov, popisov sveta platí už stovky rokov. Tvorcovia predstavenia konfrontujú starý obraz sveta a vytvárajú obraz labyrintu súčasného sveta bludísk a spletí uličiek, kde má každý svoje poslanie a kde pečené holuby nikomu nepadajú z neba zadarmo.

Scenár a réžia: Roman Sorger; hudba: Jozef Ždiľa.

Tešíme sa na Vašu účasť.

V prípade nepriaznivej pandemickej situácie bude stretnutie v predstihu zrušené a bude to verejne oznámené.

Peter Mihoč (biskup VD) a Marek Cingeľ (predseda VMV VD)