Rozložili stan pre utečencov

Vyšné Nemecké – 2. a 3. marca 2022 vykonal generálny duchovný plukovník Viktor Sabo služobnú cestu na Východnom Slovensku. Na Prápore COMBAT SERVICE SUPPORT Prešov sa 2. marca 2022 stretol s veliteľom práporu Vladimírom Sobekom a následne vykonal vizitáciu duchovnej práporu Vlasty Kovaľovej. Popoludní sa na biskupskom úrade Východného dištriktu ECAV stretol s biskupom Petrom Mihočom a s biskupským tajomníkom Marekom Cingeľom, ktorý je poverený koordináciou zabezpečenia ubytovania pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Generálny duchovný informoval o zámere postaviť vojenský stan, ktorý je majetkom Vojenskej podpornej nadácie na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Za tým účelom vo večerných hodinách navštívil Veliteľstvo hraničnej polície v Sobranciach. Spolu s majorom Radoslavom Kalaninom odišli na hraničný priechod Vyšné Nemecké. Major Kalanin, zodpovedný za rozmiestnenie stanov vytýčil miesto, kde bude postavený stan a cestou späť sa zastavili aj na hraničnom priechode Veľké Slemence.

Na druhý deň, 3. marca 2022, Viktor Sabo doviezol stan a za pomoci tam službukonajúcich vojakov ho postavili. V stane sa strieda stála služba zložená z dobrovoľníkov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, vojenských a policajných duchovných Ústredia Ekumenickej pastoračnej služby a Evanjelickej diakonie. Prvými službukonajúcimi boli policajní duchovní Janka Tabačková a Matúš Vongrej, vojenská duchovná Vlasta Kovaľová, z Evanjelickej diakonie Szilvia Buzalová a Katarína Šoltesová. Rotáciu služieb za ECAV zabezpečuje M. Cingeľ cez koordinátora Michala Tekelyho.

Text a foto: Jaroslav Balocký