Rozhovor s Miriam Szőkeovou, rod. Prášilovou

Milí čitatelia, okrem nového – siedmeho tohtoročného čísla Evanjelického posla spod Tatier vychádza aj nová Dúha a nový časopis Rozmer. Na obidva časopisy nájdete upútavky v novom Posli. Aj keď sa Veľká noc pomaly blíži, stále je pôst a prinášame pôstne zamyslenia. Tiež pokračujeme sériou biblického štúdia o egyptských ranách. V novom čísle Posla nájdete inšpiratívne rozhovory s koordinátorkou nemocničných kaplánov SCEAV Miriam Szőkeovou, rod. Prášilovou a s Jaroslavom Hladíkom, ktorý vedie občianske združenie ACET SR. Pripomíname si tiež významného organára Martina Šašku a spolu s Petrom Gažíkom sa vrátime do Betlehema. SEM pripravil článok o stretnutí vedúcich mládeže a predstavujeme aj program Edukačno-misijného centra na mesiac apríl. Myslíte si, že má impresionistický maliar Claude Monet niečo spoločné s Pánom Ježišom? – aj to prináša nové číslo Posla – veríme, že si k vám nájde cestu, a s ním aj požehnanie a radosť z mnohého, čo prináša život v evanjelickej cirkvi.