Rozhlasové služby Božie zo Žehne

V 19. nedeľu po Svätej Trojici,  27. októbra 2019 vlny Rádia Slovensko a Rádia Regina odvysielajú záznam rozhlasových služieb Božích z cirkevného zboru Žehňa  v Šarišsko-zemplínskom senioráte. Nahrávka sa uskutočnila 20. októbra 2019 v evanjelickom chráme Božom v Žehni. Liturguje diakon cirkevného zboru Milan Kapitáň. Na organe hrá Simona Kapitáňová, epištolu číta Lýdia Kerestéšová. Krátku históriu zboru predstaví Vladimír Sabol, zborový dozorca.

Cirkevný zbor patrí do Šarišsko-zemplínskeho seniorátu a Východného dištriktu. Na území zboru sa nachádzajú štyri kostoly: v Žehni,  Lesíčku, Tuhrine a Šarišských Bohdanovciach. Služby Božie zbor máva každú nedeľu v matkocirkvi v Žehni o 10.00 a striedavo v ostatných kostoloch ráno o 8.30 a popoludní o 13.30.

 

Téma nedele: „Sila viery“

Začiatok vysielania: 9.05

Piesne z Evanjelického spevníka: 391, 638, 199, 496, A60