Rozhlasové Služby Božie z Trnavy

Srdečne pozývame dňa 27. novembra 2022 (1. adventná nedeľa) o 9. 05 počúvať na Rádiu Slovensko rozhlasový prenos Služieb Božích z Trnavy.

Kazateľ: Ján Oslík
Liturgička: Eva Oslíková
Kantor: Jaroslav Konečný
Piesne: 16, 6, 3, 26, A5