Rozhlasové Služby Božie z Prešova

V 5. nedeľu po Veľkej Noci (22. mája 2022) o 9. 05 vysiela Rádio Slovensko prenos rozhlasových Služieb Božích z Evanjelického a. v. chrámu Svätej Trojice v Prešove (Šarišsko – zemplínsky seniorát).

Kazateľ: Martin Chalupka (senior Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, zborový farár CZ ECAV Prešov).

Piesne: 209, 652, 318, A 34.