Rozhlasové Služby Božie z Martina

Pozývame Vás počúvať na sviatok Svätej Trojice rozhlasové Služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Martine (Turčiansky seniorát), ktoré bude vysielať Rádio Slovensko dňa 26. mája 2024 o 9. 05 hod.

Kazateľka: Paulína Šofranková (zborová kaplánka Cirkevného zboru ECAV Martin), liturg: Milan Kubík (zborový farár Cirkevného zboru ECAV Martin).

Na organe bude hrať Samuel Moric (zborový kantor).

Spievať budeme piesne: 182, 184, 197, 233, A – 47.