Rozhlasové Služby Božie z Gemerskej Polomy

V nedeľu 27. júna 2021 (4. nedeľa po svätej Trojici) o 9:05 si na Rádiu Slovensko môžete vypočuť rozhlasové Služby Božie z ev. a. v. kostola v Gemerskej Polome.

Liturg a kazateľ: Daniel Gdovin

Kantorka: Ľubica Gdovinová

Piesne: 187, 236, 204, 307, A 51