Reportáž TV Markíza z Elimu

Po prvýkrát od svojho otvorenia a spustenia prevádzky slávil Diakonický domov pre seniorov ELIM vo svojich priestoroch vianočné sviatky. V ich predvečer sa zišli mobilní obyvatelia a zamestnanci zariadenia pri slávnostne prestretom stole, keďže niektorí z nich Štedrý deň trávili v domácom prostredí v kruhu svojich blízkych.

      Všetkých seniorov, najmä imobilných, na izbách vianočným vinšom a koledami potešili a povzbudili koledníci v ľudových krojoch z radov študentov a pedagógov Evanjelickej spojenej školy ako aj zamestnancov Biskupského úradu Východného dištriktu. Posedeniu v spoločenskej miestnosti predchádzali Služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej. Kázal Peter Mihoč, biskup VD a spolu s ním liturgoval aj farár a tajomník Marek Cingeľ. Služby Božie hrou na organ sprevádzal Juraj Lenhardt, kantor Chrámu sv. Trojice v Prešove. Dve autorské básne k vianočným sviatkom prečítala Oľga Adamkovičová, bývalá dirigentka zborového spevokolu Sion.

      Seniorov v Diakonickom zariadení ELIM navštívil aj štáb televízie Markíza, ktorý reportáž o prepájaní dvoch generácií –  seniorov a študentov Evanjelického kolegiálneho gymnázia – odvysielal v hlavnom večernom spravodajstve v sobotu 23. decembra. Jedným z oslovených respondentov bol aj pán Dušan Chovan, ktorý študoval na Evanjelickom kolegiálnom gymnáziu v čase 2. svetovej vojny a živo si spomína na bombardovanie, ktoré zasiahlo aj budovu školy.

Viac v reportáži:

https://tvnoviny.sk/archiv/91-televizne-noviny/reportaze/81901-studenti-navstevuju-seniorov

foto – E. Mihočová©Východný dištrikt