Novoročná pomoc Ukrajine

Bratia a sestry, drahí priatelia. V závere roka 2023 oslovil vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku s prosbou o pomoc pri nákupe potravín  Alexander Gross, pastor Nemeckej evanjelicko-luteránskej cirkvi na Ukrajine. 

V sprievodnom liste  napísal: „V mene cirkvi na Ukrajine Vám blahoželám k blížiacim sa Vianociam nášho Pána Ježiša Krista! Svetlo Kristovo preniká do každej temnoty a my ho na Ukrajine v ťažkých vojnových časoch zúfalo potrebujeme. Úprimne ďakujeme Vašej cirkvi za podporu ukrajinských utečencov a podporu Ukrajincov na Ukrajine. Naša komunita vykonáva systematickú sociálnu prácu v 8 obciach, podporuje 1260 dôchodcov stravou a liekmi. Len vďaka vašej pomoci v rokoch 2022 – 2023 dostali všetci títo ľudia dvakrát potravinové balíčky. V roku 2024 pokračujeme v našej práci. Keďže ceny rastú, aj na vyplácanie dôchodkov je čoraz menej peňazí (v priemere 60 – 70 eur mesačne). Podpora sa zmenšuje a katastrofa sa zhoršuje. Žiadame Vás o pomoc pri podpore  nášho sociálneho projektu. Nakupujeme produkty priamo na Ukrajine a naďalej sme blízko ľuďom v ťažkých situáciách.“

Predsedníctvo ECAV a predsedníctva oboch dištriktov odsúhlasili pomoc vo výške 7 000 €, ktorú ešte v ten deň poslali na účet Ukrajinskej diakonie. Naši partneri za tieto finančné prostriedky nakúpia potrebnú pomoc.

Bratia a sestry, milí evanjelici, priatelia, dobrodinci. Nezabúdajme ani v týchto dňoch, v čase hojnosti, pokoja a dostatku, ktorý vďaka Bohu na Slovensku máme, na našich susedov, ktorí v dôsledku vojnového konfliktu trpia a nie vlastnou vinou sa dostali do ťažkej a náročnej situácie. Prosíme vás o podporu zbierky, ktorá je stále aktívna a aj veľmi potrebná.

LINK na transparentný účet:  https://tinyurl.com/ecav-ukrajina

ĎAKUJEME.