Rekonštrukcia telocvične a školskej klubovne v ESŠ Prešov

Na Evanjelickej spojenej škole v Prešove 2. septembra 2021, na začiatku nového školského roka slávnostne otvorili zrekonštruované priestory telocvične a školskej klubovne.

Budova telocvične, ktorá  má viac ako sto rokov, prešla rozsiahlou rekonštrukciou vďaka finančnej dotácii od Ministerstva školstva VVaŠ SR, Prešovského samosprávneho kraja, Ministerstva kultúry a zriaďovateľa školy Východného dištriktu ECAV.

Urbanistické riešenie navrhol prešovský architekt Ján Katuščák, ktorý tiež slávnostne prestrihol pásku na oficiálnom otvorení, a to za účasti Ivana Husára – štátneho tajomníka Ministerstva školstva VVaŠ, Milana Majerského – predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Ivana Eľka – generálneho biskupa ECAV, pedagogického zboru, zástupcov rodičov a ďalších pozvaných hostí. Stavebné práce na rekonštrukcii sa síce skončili už pred rokom,  no vzhľadom na pandémiu covid-19 a online vyučovanie sa telocvičňa nevyužívala. Aj z týchto objektívnych dôvodov sa oficiálne otvorenie obnovených priestorov presunulo až na september 2021.

Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu, ktorý je zriaďovateľom školy, pripomenul stáročnú tradíciu evanjelického školstva v Prešove siahajúcu až do 17. storočia. Kontinuitu, ktorú hrubým spôsobom prerušil komunistický režim, sa podarilo obnoviť po Nežnej revolúcii založením Evanjelického kolegiálneho gymnázia, neskôr  Evanjelickej základnej a materskej školy. Všetky tri zložky dnes pôsobia pod spoločnou strechou Evanjelickej spojenej školy. Vyučovanie prebieha v historických priestoroch Nového kolégia, kde sa začalo  prvýkrát učiť presne pred 110 rokmi (1911).

Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli výšku 352-tisíc eur, a to aj vzhľadom na to, že objekt telocvične je definovaný ako národná kultúrna pamiatka.  Marián Damankoš, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, preto ocenil finančnú pomoc a podporu Ministerstva školstva VVaŠ (145 669 €), Prešovského samosprávneho kraja (150 000 €), Ministerstva kultúry (10 000 €), Gustav Adolf Werk (15 000 €)  a zriaďovateľa Východného dištriktu (30 700 €), vďaka ktorým sa mohla rekonštrukcia zrealizovať v oveľa väčšej miere, ako sa pôvodne plánovalo.

Súbežne s obnovou telocvične prebiehala v uplynulom roku na Evanjelickej spojenej škole v Prešove aj realizácia novej školskej klubovne na mieste, kde bol pôvodne pôjd a sklad. Klubovňa bude slúžiť najmä na výchovné a relaxačné aktivity. V súčasnosti je tu inštalovaná expozícia k projektu Prázdna stolička, zrealizovanom pri neslávnom výročí tzv. Židovského kódexu (1941).

E. Mihočová 

Foto – Dušan Majerník

Viac o projekte v septembrovom čísle mesačníka eVýchod