Reformačné Služby Božie z Ľubice vo vysielaní RTVS

Pri príležitosti 500. výročia prvého prečítania 95 výpovedí Dr. Martina Luthera proti odpustkom na Slovensku sa 31. októbra 2020 o 10 00 hod., v kostole Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Ľubici uskutoční televízny prenos Služieb Božích na Jednotke. 

„Posolstvo Dr. Luthera spočíva v týchto zásadách: jedine Písmo sväté, jedine Kristus, jedine milosť, jedine viera, jedine Božia sláva. Inej pravdy niet.“

Kazateľ: Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Liturgujú: Roman Porubän, Michal Findra.

Kantor: Roman Uhlár.

Piesne: 381, 274, 266, 288 (1. a 7. verš), A 65, 263.

Mgr. Roman Porubän (zborový farár Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Kežmarok)