POZVÁNKA: Online školenie „Ako dištančne vyučovať náboženstvo?“

Milí kolegovia, bratia a sestry v službe ECAV na Slovensku!

Dištančné vzdelávanie nás núti hľadať nové spôsoby práce so žiakmi na hodinách náboženskej výchovy, konfirmandmi, dorastom a mladými ľuďmi. Pozývame vás na online školenie pod názvom: Interaktívne metódy v dištančnom (online) vzdelávaní náboženskej výchovy ECAV (zamerané na vekovú skupinu: 8. – 9. ročník ZŠ, 1. – 2. ročník SŠ).

Lektorka: ThDr. Jana Bosáková, PhD. – duchovná správkyňa ESŠ Martin.

Termín: 13. november (piatok) od 10:00 – 11:30.

Cez aplikáciu zoom na linku:

https://us04web.zoom.us/j/7565712691?pwd=MXEyTGg4aUN5cFN3cC9RZ0dwdTRIZz09.

Z dôvodu, aby vaše prihlásenie na online školenie bolo technicky úspešné, potrebujete splniť nasledovné podmienky:
1. pripojenie na internet
2. webkamera v počítači (alebo externá)
3. nainštalovaná aplikácia zoom.

Návod vo forme videa:
https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

Návod v pdf formáte:
https://drive.google.com/file/d/1TSOUc6qjoQeg52hF5ToQeCO53mXNMjSh/view?usp=sharing 

Prosíme všetkých záujemcov o školenie, aby sa prihlásili emailom na orac@esspo.sk do štvrtka 12. novembra 2020.

Prajeme vám požehnanú službu v neľahkej dobe.

Mgr. Miroslav Čurlík (predseda Školského výboru ECAV na Slovensku)

ThDr. Matej Oráč, PhD. (predseda Školského výboru ŠZS ECAV na Slovensku)