Prvé stretnutie Správnej a Dozornej rady ELIM

Vo štvrtok 23. septembra 2021 sa uskutočnilo prvé spoločné zasadnutie Správnej rady a Dozornej rady Diakonického domova Elim, n. o., ktorej zakladateľom je Východný dištrikt ECAV na Slovensku. Táto nezisková organizácia bola založená v prvej polovici tohto roka a v budúcnosti bude prevádzkovať zariadenie pre seniorov v budove na Baštovej ul. v Prešove, ktorú dištrikt pre tento účel rekonštruuje od roku 2019.

Členovia Správnej a Dozornej rady sa oboznámili s priebehom a harmonogramom rekonštrukcie, predpokladaným termínom začatia prevádzky a finančným krytím celej rekonštrukcie. Na tomto úvodnom zasadnutí si členovia správnej rady spomedzi všetkých členov zvolili predsedu, ktorým sa stal brat farár Martin Škarupa a podpredsedu, ktorým sa stal brat biskup Peter Mihoč. Členovia dozornej rady si za svojho predsedu zvolili seniorálneho dozorcu TAS, Tomáša Hybena. V tomto roku je naplánované ešte jedno zasadnutie Správnej rady, ktoré bude venované zabezpečeniu vnútorného vybavenia zariadenia a propagácii.

Samuel Miško (vedúci Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku)

Foto – Nina Mihočová