Pozvanie na ordináciu novokňazov 2021

Dňa 25. septembra 2021 (sobota) sa v chráme Božom v Svätom Kríži uskutoční ordinácia novokňazov ECAV na Slovensku. Ordinovaní budú dvaja bratia: Ján Gdovin ml. (CZ Richvald, Šarišsko – zemplínsky seniorát) a Marek Žaškovský (CZ Jasenová, Liptovsko – oravský seniorát).

Služby Božie bude vysielať RTVS so začiatkom o 10:00 hod na Trojke, preto je potrebné zaujať miesta v chráme do 9:15 hod. Služby Božie budú v režime OTP (očkovanie, testovanie, prekonanie COVIDu). Momentálne je udaný maximálny počet 250 ľudí, je ale potrebné sledovať aktuálne zmeny.
Kiež Pán Boh požehná vyslanie nových služobníkov.

Kazateľ: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV

Kantorka: Ľudmila Moravčíková

Piesne: 192, 648, 585, 475 a A67, 263