Jesenný projektový týždeň

Evanjelická základná škola v Prešove 2. –  4. októbra pripravila pre školákov projektové vyučovanie na tému Zvieratá okolo nás. Počas tohto týždňa sa stretli s názvami dní: Na dvore, U mňa doma a V lese.

Na dvore bola téma zameraná na domáce zvieratá. Prváci absolvovali exkurziu do EKOparku Holá Hora, kde mali program zameraný na túto tému. Druháci až štvrtáci odcestovali za zvieratami na EquiFARM do Fintíc. Videli kravy s teliatkami, prasatá, sliepky, kozy s kozliatkami, kone na pastvine, ale aj psy a mačky. Počuli zaujímavé rozprávanie o tom, ako sa žije na farme.

Vo štvrtok, ktorý sa volal U mňa doma, boli domáci miláčikovia pre zmenu v škole so svojimi kamarátmi. Mali sme možnosť vidieť korytnačky, škrečky, morča, slimáka, činčilu, vtáčiky, jaštery, rybky a mnohé iné. Deti sa vzájomne učili ako sa o ne starať. Privítali aj deti z Evanjelickej materskej školy.

Piatok sa začal prednáškou o lesných zvieratách. Štefan Fedorko, referent poľovníctva a lesoturistiky na odštepnom závode štátneho podniku Lesy SR v Prešove, priblížil zvieratá z lesa, ich spôsob života, zvuky, ktoré vydávajú, aké stopy zanechávajú atď. Pokračovali sme tvorivými dielňami. V každej triede sa usilovne pracovalo na výrobkoch súvisiacich s témou Zvieratá okolo nás. Výsledkom sú hmyzie hotely, farmy, vtáčie búdky, teráriá, krásne obrázky prvákov a iné.

Veríme, že toto projektové vyučovanie, ktoré je už tradíciou, zanechalo v našich žiakoch hlbokú a trvalú stopu a taktiež vedomie, že zvieratá sú súčasťou živej prírody, ktorú pre nás Pán Boh stvoril a o ktorú sa musíme starať a ochraňovať ju.

Mária Imrichová