Adventný kalendár 2019

Každý rok pred príchodom adventu poľské vydavateľstvo Augustana v spolupráci s Biskupským úradom Východného dištriktu pripravuje pre detského čitateľa knižný adventný kalendár. Niekomu sa to môže zdať staromódne, keďže v dnešnej modernej dobe plnej techniky sú papierové knihy čoraz menej populárne. Nielen dieťa zrejme radšej siahne po smartfóne alebo tablete. Aj dospelým sa môže zdať, že moderné technológie pripravia deti na budúcnosť. Mozog dieťaťa ale nefunguje tak, ako u dospelého a ešte veľa sa toho musí naučiť. A k tomu môže byť nápomocný aj Adventný kalendár. Aktivuje rôzne oblasti mozgu, umožňuje dieťaťu rozvíjať poznávacie schopnosti, rozprávanie, čítanie, logické myslenie. Výtvarné úlohy mu zase pomôžu pri rozvoji motoriky rúk potrebnej nielen pri písaní, ale aj pri ďalších manuálnych činnostiach.

Adventný kalendár má okrem vyššie spomenutých plusov navyše aj vplyv na duchovný rozvoj detí. Rodičom dáva možnosť:

  • rozhovoru s dieťaťom na témy, ktoré nepreberajú v škole
  • radosti zo spoločného trávenia času a tvorenia vecí
  • pripomenúť si, čo je počas Vianoc naozaj dôležité
  • budovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom pri plnení rôznych úloh

Niekedy sa oplatí byť staromódnym a investovať čas do skutočných hodnôt. Narodenie Ježiša predsa nie je nejaká banálna vec, na ktorú môžeme zabudnúť. Je to základ nášho života tu na zemi, ale aj v budúcnosti, v inom svete. Oplatí sa teda dbať o to, aby aj deti mali takéto základy.

Adventný kalendár na tento rok obsahuje množstvo úloh, hlavolamov a príbehov – a všetky slúžia na to, aby sme pochopili, prečo slávime Vianoce, odkiaľ pochádzajú niektoré tradície a čo sa stalo pred 2 000 rokmi v Palestíne. Advent ako čas očakávania a príprav na príchod Spasiteľa môžu rodiny vďaka tejto publikácii stráviť zmysluplne.

Stáli čitatelia už vedia, že stránkami Rodinného adventu ich každý rok sprevádza sviečka Lucinka – jedna zo štyroch sviec na adventnom venci. Nájdu v ňom postup, ako vlastnoručne vyrobiť adventný kalendár v tvare vianočného stromčeka. Tento raz na 24 dní, keďže počet adventných dní sa z roka na rok mení. Malá myška, ktorej predkovia pochádzajú z Rakúska, malým čitateľom vyrozpráva príbeh o tom, ako vznikla koleda Tichá noc a ako je možné, že v tom má tak trochu prsty. Tvorivé deti sa môžu tešiť na výrobu „porcelánových“ ozdôb na vianočný stromček. A práve s touto aktivitou bude spojená aj rodinná súťaž o zaujímavé ceny od Východného dištriktu, vydavateľa a distribútora Rodinného adventu na Slovensku. 

Deti v ňom nájdu tiež návod na výrobu vianočného betlehema – s pomocou vystrihnutých figúrok potom môžu vyrozprávať svojim blízkym a kamarátom príbeh o Ježišovom narodení.    S vianočnými sviatkami úzko súvisí aj výroba svietnika. Veď  evanjelista Ján prirovnáva Ježiša, Božieho Syna ku svetlu: „Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet.“ Morseova abeceda detským čitateľom zase pomôže rozlúštiť, aké posolstvo odovzdali anjeli pastierom, keď im zvestovali narodenie Spasiteľa.

Kalendár si už po mnohých rokoch našiel svojich priaznivcov a čitateľov. Veríme, že tohto roku pribudnú ďalší, ktorým dopomôže k požehnanému prežitiu adventného času.

E. Mihočová

Objednávky do vyčerpania zásob: tajomnik@vdecav.sk

Tel. č.: 0918 / 828 379, 051 /77 22 515

Cena: 3 €/ks

Distribúcia objednávok bude prebiehať v prvej polovici novembra.

Kalendáre posielame na dobierku, výška poštovného podľa taríf Slovenskej pošty a.s.