Pred 350 rokmi zomrel Ján Ámos Komenský

V nedeľu 15. novembra sme si pripomínali 350. výročie smrti pedagóga, „Učiteľa národov“, filozofa, spisovateľa, posledného biskupa Jednoty bratskej Jána Amosa Komenského.

Ján Ámos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Pochádzal z meštianskej rodiny. Navštevoval gymnázium v Přerove, vysokú školu v Herborne, krátko navštevoval univerzitu v Heidelbergu. V roku 1614 sa vrátil do Přerova ako rektor miestnej školy.

V roku 1616 sa stal kazateľom v Žeravicích a následne vo Fulneku. V roku 1628 emigroval z Čiech do poľského Lešna, kde bol zvolený za biskupa. V roku 1641 navštívil Anglicko a v roku 1642 Švédsko.

V roku 1650 podnikol cestu po dnešnom Slovensku. Navštívil cirkevné zbory v Skalici, Trnave, Trenčíne, Púchove, Levoči. V Prešove mu mestská rada dokonca chcela ponúknuť miesto rektora na mestskej škole, ale kvôli rôznym námietkam k tomu nedošlo. Cez Košice na napokon dostal v roku 1651 do Blatného Potoka (Sárospatak), kde prijal pozvanie sedmohradského kniežaťa Juraja II. Rákociho) a reformoval jeho dvorskú školu. Z Blatného Potoka odišiel v polovici roku 1654 a opäť sa vracal cez Prešov a Levoču späť do Sliezska.

V roku 1656 musel Sliezsko opustiť a cez Frankfurt nad Odrou a Hamburg sa napokon dostal do holandského Amsterdamu, kde strávil poslednú etapu svojho života. V Amsterdame mu mestská rada ponúkla čestnú profesúru a finančnú podporu na vydávanie svojich prác.

Ján Ámos Komenský zomrel 15. novembra 1670 v Amsterdame, pravdepodobne na následky mozgovej porážky. Pochovaný bol 22. novembra 1670 vo valonskom kostolíku v Naardene, malom mestečku neďaleko Amsterdamu.

Jeho veľké a vzácne dielo sme si chceli vo Východnom dištrikte pripomenúť koncom októbra tohto roku – Roku cirkevného školstva – na tzv. Ámosových dní, ale pandemická situácia spôsobená COVIDOM nám to nedovolila.

Súčasťou týchto dní okrem 10. výročia založenia EZŠ v Prešove, Seniorátneho dňa ŠZS mala byť aj premiéra divadelného predstavenia divadelného zoskupenia EXODUS pod názvom TAJOMNÝ LABYRINT, inšpirovaného práve najznámejším dielom  Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“.  

Na tomto linku nájdete upútavku na toto divadelné predstavenie, ktoré veríme že budeme môcť uvidieť v budúcom roku na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove: https://www.youtube.com/watch?v=gSHdZ7WzhvI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3bRc7WHgACClbYDOOQoFmMGDqFsOGhq6NTB3zmVbcewuiS8XRguTYNN1w

Na záver na povzbudenie uvádzame pár výrokov Jána Ámosa Komenského, za ktorého veľké a nadčasové dielo dnes pri spomienke na 350. výročie smrti ďakujeme.

„Všetci sme občania jedného sveta, všetci sme jedna krv. Nenávidieť nejakého človeka len preto, že je narodený niekde inde alebo preto, že hovorí iným jazykom, alebo, že má iné názory, je najväčším nezmyslom.“

„Hrdza skúša zlato a trápenie človeka.“

„Škola bez disciplíny je ako mlyn bez vody.“

„Je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania.“