POZÝVAME: Sláva šľachetným VI.

Šiesty ročník tradičného vedecko-popularizačného podujatia Sláva šľachetným bude venovaný nedoceneným postavám slovenských dejín, učiteľom!

„Učiteľ má horieť svetlom vlastným, čistým, ligotavým, nezakaleným, má byť vzorom  tých cností, ktorými vyučuje a ku nímž vedie.“

Makovický, J. D.  

 

Do loga podujatia,  podobne ako do názvu kolektívnej monografie  ‒ Dobrý učiteľ je okno do sveta a života – sme vybrali slová Jána Drahotína Makovického, učiteľa, organizátora učiteľských spolkov a pedagogických časopisov v 50. – 60. rokoch 19. storočia. Vo svojej dobe reprezentoval názory učiteľov, ktorí budovali slovenské školstvo ako ucelený systém nielen vzdelávacieho a výchovného pôsobenia, ale nadradili mu výchovu žiakov v národnom duchu. Rôznymi mimoškolskými aktivitami pritom účinkovali i na širšiu národnú komunitu.

S miernym nadsadením môžeme vyhlásiť, že v kolektívnej monografii autori sledujú slovenských učiteľov v ich individuálnych osudoch a mnohostrannej činnosti od Tolerančného patentu na konci 18. storočia až po druhú polovicu storočia dvadsiateho. Dominujú učitelia z evanjelického prostredia, ale zastúpení sú aj učitelia štátneho školstva, katolíckych škôl i učitelia, ktorých kariéra bola spätá s obdobím druhej polovice 20. storočia, kedy konfesionálna príslušnosť stratila rozhodujúci identifikačný význam a ten, naopak, nadobudla stranícka príslušnosť. Výber učiteľov, ktorých sme zaradili do našej knihy a do vedeckej konferencie, je selektívny. Sústredili sme sa na učiteľov ľudových, cirkevných i štátnych škôl, ktorých pedagogické a spoločenské pôsobenia neboli doteraz spracované, alebo si ich bádatelia všímali v inom kontexte ako národných aktivistov, spisovateľov, maliarov, skladateľov, folkloristov a pod.

Organizátori: Spolok Martina Rázusa, Historický ústav SAV

 

Motto podujatia:

Kto za pravdu horí v svätej obeti,

kto za ľudstva práva život posvätí,  

kto nad krivdou biednych slzu vyroní,

tomu moja pieseň slávou zazvoní.
(Karol Kuzmány: Sláva šľachetným)

 

Program podujatia Sláva šľachetným VI.:

Štvrtok 17. 9. 2020 
INTERAKTÍVNE VZDELÁVACIE STRETNUTIE s HISTÓRIOU
Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši
Gymnázium v Liptovskom Hrádku
Štátne Gymnázium v Ružomberku

Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku

Vedecká konferencia

Dobrý učiteľ je okno do sveta a života

 

Piatok 18. 9. 2020

10.00 hod. Mestský úrad, Liptovský Mikuláš

Sobota 19. 9. 2020

9.00 hod. Mestský úrad, Liptovský Mikuláš

 

Spevom budiť lásku k vlasti

Slávnostný koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov

Dirigent:  Štefan Sedlický 

 

 

Piatok 18.9.2020
17.00 Evanjelický kostol v Liptovskom Mikuláši

Vstupné dobrovoľné

 

Nedeľa 20.9.2020

Spomienkové Služby Božie

9.30 h Evanjelický kostol, Tranovského ulica, Liptovský Mikuláš

Slávnostný kazateľ: generálny biskup ECAV Ivan Eľko

 

 

Viac informácií: www.razus.sk