POZÝVAME: Koncert Šalom alejchem

Pozývame na Šalom alejchem – festival židovskej kultúry v Prešove, v rámci ktorého sa v pondelok 31. júla 2023 o 17.00 hod. uskutoční koncert – v priestoroch Ortodoxnej synagógy v Prešove (Okružná ul. 32). Organizátori pozývajú tiež na výstavu Prázdna stolička, inštalovanú v Komunitnom centre Židovskej náboženskej obce. 

Festival židovskej kultúry organizuje spevácky zbor Con moto OZ, v spolupráci so Židovskou náboženskou obcou Prešov, Východným dištriktom ECAV a Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom v Prešove. Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 5 000 Eur.