Granátové jablko – symbol lásky

K letu, ktoré je v plnom prúde, patrí aj relax pri čítaní dobrých kníh a veríme, že aj nového čísla Evanjelického posla spod Tatier. Redakcia svojim čitateľom naservírovala osvieženie vo forme granátového jablka, ktoré je v biblickom svete symbolom lásky. Podľa apoštola Pavla má byť každý  skutok kresťana podložený láskou, ktorá za akýchkoľvek okolností chráni, verí, dúfa a všetko vydrží. Oslovení respondenti v ankete odpovedajú na otázku, čo si predstavujú pod pojmom „láska“. Praktickou láskou bolo naplnených aj 90 rokov života a služby farára Jozefa Grexu, ktorého redakcia približuje formou rozhovoru. Na storočnicu  známeho etnografa a evanjelického farára v jednej osobe, Ľudovíta Jozefa Holubyho, reflektuje reportáž zo spomienkového stretnutia. Rubrika umenie predstavuje majstrovské dielo belgického sochára Constantina Meuniera, inšpirované biblickým príbehom Návrat márnotratného syna. Pozývame k televíznym obrazovkám na film Ako blesk z jasného neba, ktorý rieši aktuálnu problematiku depresie a vyhorenia. Inšpiráciu, ako stráviť leto, čitatelia nájdu v rubrike pre mladých – Naša generácia. Nechýba ani krížovka, ktorá môže jednému z úspešných riešiteľov priniesť knižnú výhru – novinku z produkcie vydavateľstva Tranoscius: Bez člna na mori. Veríme, že si z pripravenej ponuky vyberiete!