POZÝVAME

V 3. nedeľu po Svätej Trojici RTVS odvysiela záznam rozhlasových Služieb  Božích z Evanjelického cirkevného zboru Chyžné, ktorý patrí do Gemerského seniorátu. V súčasnosti má 230 členov, tvorí ho matkocirkev Chyžné a filiálky Revúcka Lehota, Magnezitovce, Lubeník a Kopráš. Vedie ho zborový dozorca Ondrej Málik spolu so zborovou farárkou Emíliou Völgyiovou, ktorá v Chyžnom pôsobí od roku 2007. Cirkevný zbor má svoj zborový spevokol – Lechem, na nácvikoch sa stretáva pod vedením zborovej farárky. Náboženstvo vyučuje v Základnej škole s Materskou školou Sama Tomášika v Lubeníku, spolu 61 detí.

Škola je pomenovaná po evanjelickom farárovi Samuelovi Tomášikovi, ktorý v Chyžnom pôsobil 54 rokov a je autorom známej hymnickej piesne Hej, Slováci! Cirkevný zbor si dodnes v spolupráci s obcou pripomína významné medzníky jeho života – spomienkovými Službami Božími a v septembri cyklojazdou po pamätných miestach. Na fare sa nachádza pamätná tabuľa Sama Tomášika, v obci je aj jeho pamätná izba. Hrob a náhrobník na miestnom cintoríne je postavený z darov gemerského obyvateľstva.

 

Rozhlasový prenos bohoslužieb:

Termín: 28. jún 2020, 3. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 186, 241, 197, 490, A54

Liturg a kazateľ: Emília Völgyiová, zborová farárka

Kantorky: Dana Šmídová, ml. a Danka Šmídová, st.

Čítanie epištolického textu: Irena Nemcová

Báseň (vlastná tvorba): Lydka Gažúrová

Pod vedením zborovej farárky vystúpi zborový spevokol Lechem s piesňami: Credo in unum Deum, Kráčaj a cestou poď našou. 

Vystúpenie sprevádza hrou na gitare zborová farárka.