EXTRÉMNE PREMENY

Milí bratia a sestry!

V súvislosti so stúpajúcimi číslami Covid 19, s tretinovým počtom prihlásených účastníkov na Misijné dni 2020 oproti minulému roku, s vysokým organizačným rizikom programovej prípravy MD, s vysokým percentom neistoty a obáv v organizačnom tíme, ktoré pramenia z možných karanténnych opatrení na začiatku nového školského roka, a taktiež v súvislosti s dodržaním všetkých opatrení hlavného hygienika – v interiéri bude musieť byť pri všetkých aktivitách zabezpečené nosenie rúška a iné hygienické opatrenia – sme sa rozhodli preložiť podujatie nášho Východného dištriktu – Misijné dni VD 2020, ktoré sa malo konať v termíne 27. – 30. 8. 2020 v Ľubovnianskych Kúpeľoch.

Podujatie sa presúva a spája sa s Rodinou konferenciou ECAV na Slovensku, ktorá sa bude konať v termíne 12 -15. 11. 2020 v hoteli SOREA v Ľubovnianskych Kúpeľoch, samozrejme ak nám to umožní v danom termíne pandemická situácia na Slovensku. Môžete využiť aj túto ponuku na Vaše duchovné povzbudenie a rast vo viere.

Tým, ktorí už zaplatili účastnícky poplatok, budú peniaze vrátené a v prípade záujmu sa budú musieť nanovo zaregistrovať.

Bližšie informácie o MD VD v novom termíne už čoskoro aj s novým prihlasovacím formulárom.

Prajeme Vám všetkým požehnaný deň.

Mgr. Peter Mihoč (biskup VD ECAV na Slovensku) a Mgr. Marek Cingeľ (predseda VMV VD ECAV na Slovensku)