POZÝVAME: 20. výročie vzniku Cesty nádeje

V nedeľu 5. novembra 2023 o 9.30 sa v Evanjelickom kostole na Mlynskej ulici v Košiciach uskutočnia slávnostné Služby Božie – pri 20. výročí vzniku zborovej diakonie Cesta nádeje.

Cesta nádeje je od roku 2003 neverejným poskytovateľom terénnej opatrovateľskej služby v meste Košice a jeho okolí. V roku 2020 svoju činnosť rozšírila  o poskytovanie sociálnych služieb ľuďom s demenciou v ambulantnom špecializovanom zariadení na Urbánkovej 1 v Košiciach.

Víziou Cesty nádeje je, aby čím viac ľudí mohlo tráviť „jeseň života“ v domácom prostredí s dostupnou odbornou pomocou, najmä opatrovateľských a ošetrovateľských služieb, alebo v menších zariadeniach rodinného typu s duchovnou starostlivosťou.

Štatutárnou zástupkyňou Cesty nádeje je MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.