POZVÁNKA: Webinár o poruchách učenia a správania žiakov

Školský výbor ECAV na Slovensku pozýva učiteľov a katechétov na ďalší webinár.

29. januára 2021 (piatok) 13:00 – 14:30 cez aplikáciu ZOOM.

Poruchy učenia/ správania sa žiakov a ich zvládanie vo vyučovaní náboženskej výchovy/ katechéze ECAV

Lektorka: Mgr. Anna Polohová – školská psychologička ESŠ v Prešove

Prihlasovanie e – mailom na orac@esspo.sk do štvrtka 28. 1. 2021.

V prípade záujmu poskytneme aj detailnejšie informácie k obsahu webinára.

Ostávame s prianím Božieho požehnania.


Mgr. Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru (ŠV) ECAV
ThDr. Matej Oráč, PhD. člen ŠV ECAV, zodpovedný za webináre