Televízne Služby Božie pri 100. výročí prijatia Ústavy ECAV

Bratia a sestry, pozývame vás sledovať televízny prenos slávnostných Služieb Božích z evanjelického kostola v Trenčíne pri príležitosti 100. výročia prijatia Ústavy ECAV, ktoré sa ukutočnia 4. júla 2021 od 9.00 hod. na Dvojke RTVS.

Kazatelia: Zbor biskupov
Liturgovia: Ján Bunčák, Ján Jančo, Mária Popičová, Marián Kaňuch, Boris Mišina
Kantor: Ján Hegeduš
Piesne: 365, 264, 260, 278, 263, A 63.