POZVÁNKA: Spomienkové Služby Božie na Branči

Sme pozvaní na spomienkové Služby Božie na Branči, ktoré sa uskutočnia v pondelok 5. 7. 2021 o 10. 00 hod. (na sviatok Cyrila a Metoda). Tento rok celú organizáciu podujatia zobral do svojich rúk Cirkevný zbor ECAV na Slovensku v Sobotišti spolu s Myjavským seniorátom.

Srdečne sú pozvaní nielen všetci, ktorí pravidelne navštevujú toto milé stretnutie, ale aj tí, ktorí požehnanú atmosféru chcú zažiť prvýkrát.

Kázňou slova Božieho poslúži brat biskup ZD ECAV na Slovensku Ján Hroboň, prihovorí sa aj generálny duchovný EPS v OS a OZ SR plk. Mgr. Viktor Sabo a ďalší hostia.

Súčasťou stretnutia bude aj spomienka na brata farára Rasťa Hvožďaru, ktorý bol dušou týchto podujatí a každoročne pri nich stál svojou obetavou pomocou a zanietenou účasťou.