POZVÁNKA: Sústredenie kresťanských učiteľov na Orave

CIEĽ SÚSTREDENIA

Cieľom trojdňového pobytu je poskytnúť kresťanským učiteľom priestor na duchovné posilnenie, reflexiu a osobnostný rozvoj. Príďte načerpať novú energiu a inšpiráciu do ďalšej učiteľskej práce.

KOMU JE PODUJATIE URČENÉ

Sústredenie je určené prioritne pre kresťanských učiteľov na Slovensku, resp. pre každého so záujmom o osobnostný a profesijný rozvoj. Počet účastníkov je vzhľadom na charakter podujatia limitovaný na 20 osôb. Podujatie nie je vhodné pre deti.

PROGRAM

PIATOK 4. október

17.00 – 18.00 Príchod a ubytovanie
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „S čím prichádzam“
(predstavenie, zdieľanie očakávaní a cieľov pobytu)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

SOBOTA 5. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
09.15 – 10.45 Téma „Cesta môjho života“
(reflexia životnej cesty a hľadaní zmyslu v povolaní)
11.15 – 12.30 Téma „Som človek, mám emócie“
(techniky na zvládnutie stresu, diskusia o psychohygiene, definovanie vlastných cieľov a stratégií na ich dosiahnutie)
12.30 – 13.30 Obed
13.30 – 18.00 Voľný čas na prechádzky, relaxáciu alebo individuálne aktivity
18.00 – 19.00 Večera
19.00 – 20.30 Téma „Kde hľadať zdroje“
(možnosti starostlivosti o seba, zdieľanie medzi účastníkmi)
20.45 – 21.00 Krátka večerná modlitba

NEDEĽA 6. október

08.00 – 08.15 Ranná modlitba
08.00 – 09.00 Raňajky
10.00 – 11.00 Služby Božie
11.15 – 12.30 Téma „S čím odchádzam“
(reflexia a spätná väzba)
12.30 – 13.30 Obed a návrat domov

ČO SI POTREBUJETE PRINIESŤ

Je potrebné priniesť si Bibliu, zápisník na poznámky a reflexie, prípadne pomôcky na kreslenie myšlienok.

CENA a PLATBA

Celková cena za sústredenie zahŕňa ubytovanie (2x noc + miestny poplatok obci), stravu (2x raňajky, 2x obed, 2x večera) a poplatok spojený s organizáciou podujatia.

Po prihlásení sa prostredníctvom elektronického formulára zaplaťte registračný poplatok v Obchode EMC (odporúčame bezpečnú platbu kartou). Registrácia je záväzná až prijatím úhrady na bankový účet organizátora.

V prípade, že budete z nepredvídaných dôvodov musieť účasť pred 27. septembrom 2024 zrušiť, platbu Vám vrátime. Ak účasť na pobyte zrušíte po 27. septembri 2024 (piatok), organizátor si vyhradzuje právo ponechať si celú uhradenú sumu na zaplatenie storno poplatkov.

REGISTRÁCIA

Prihlasovanie prostredníctvom elektronického formulára trvá do 27. septembra 2024:

MÁTE OTÁZKY?

Svoje otázky píšte na matej.orac@edumiscentrum.sk .