Nora Baráthová: „Som zvedavý tvor.“

Dvanáste číslo Evanjelického posla spod Tatier prináša rozhovor s historičkou a spisovateľkou Norou Baráthovou pri príležitosti jej životného jubilea, ale aj pri vydaní reedície jej knihy Päť dní pre náhodu. Je dlhoročnou autorkou a podporovateľkou vydavateľstva Tranoscius, redaktorkou Tranovského evanjelického kalendára a aj touto formou za jej dielo ďakujeme. K jubileu jej aj takto prajeme zdravie a Božie požehnanie. Nový Posol predstavuje knižnú novinku – Rozpomienky a pamäti Michala Bodického. Rubrika Umenie pozýva do rozkvitnutej záhrady Gustáva Klimta. V rubrike zo SVETA  redakcia informuje o návšteve predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu na Ukrajine. Deti zase môžu pred prázdninami ochutnať z júnovej Dúhy. Aj v 12. čísle Posla nájdete kalendár podujatí na najbližšie dva týždne, program v médiách či pozvanie na Semfest.

Redakcia želá príjemné čítanie!