POZVÁNKA: Sláva šľachetným VII.

Spolok Martina Rázusa pozýva na vedecko – popularizačné podujatie „Sláva šľachetným VII., ktoré sa bude konať v dňoch 22. – 25. 9. 2022 v Liptovskom Mikuláši. Podujatie sa bude venovať lekárom v živote spoločnosti.

Bližšie informácie na plagáte.