POZVÁNKA: Online kázňové prípravky k Adventu a Vianociam 2022

Srdečne pozývame našich ordinovaných ako aj študentov EBF UK na online Kázňové prípravky Východného a Západného dištriktu ECAV k Adventu a Vianociam 2022, ktoré sa budú konať cez aplikáciu ZOOM dňa 23. 11. 2022 o 9.00 hod.

Na exegézu Mt 11, 2-5, na tému: „Komu je blaze“ bude hovoriť Mgr. Ing. Martin Horák, Th.D., farár zboru Českobratskej cirkvi evanjelickej v Brne II.

Účastníci dostanú aj kázňové prípravky na tzv. „Nitrianske perikopy“ (kázeň na vybraný biblický text a konkrétny článok Augsburského vyznania) od 1. adventnej nedele do Zjavenia Krista Pána mudrcom.

Prihlasovanie je do 21.11.2022 u brata tajomníka biskupa VD ECAV, Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.sk.