Nová webová stránka 100vdecav.sk

Východný dištrikt pri príležitosti jubilejného roka pod názvom „100 listov života VD“ spúšťa novú webovú stránku venovanú minulosti a prítomnosti života Východného dištriktu ECAV na Slovensku.

Na stránke www.100vdecav.sk nájdete  svedectvá bývalých a súčasných biskupov a dozorcov Východného dištriktu, 90-ročných farárov, 100-ročných evanjelikov, krátky prierez 100-ročnej histórie dištriktu, interaktívnu mapu cirkevných zborov a škôl, záznam panelových diskusií na rôzne témy, kázne a príhovory z osláv jubilea, ktoré sa konalo 23. októbra 2022. Nechýbajú ani zaujímavosti o dištrikte a mnohé iné informácie.