Pozvánka na online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci

Biskupský úrad Východného dištriktu  v Prešove a Biskupský úrad Západného dištriktu vo Zvolene  pozývajú kazateľov Božieho Slova a teológov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK na tradičné spoločné online Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci 2023, ktoré sa budú konať dňa 20. 2. 2023 (pondelok) o 13.00 cez ZOOM aplikáciu (link bude v časovom predstihu zaslaný prihláseným účastníkom).

PROGRAM:

13.00 – Otvorenie, privítanie, informácia o programe kázňových prípraviek

13.05 – Pobožnosť (biskup ZD J. Hroboň)

13.20 – Prednáška „Prečo sa postíme a Pán Boh nereaguje (exegéza Iz 58)“ / doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD.

14.10 – diskusia

14.50 – Záverečné slovo (biskup VD P. Mihoč)

15.00 – Záver

Súčasťou tohto online podujatia bude aj tradičný darček v podobe kázňových prípraviek od 1. pôstnej nedele po 2. slávnosť veľkonočnú.

Na online kázňové prípravky je potrebné prihlásiť sa do 17. 2. 2023 (piatok) u tajomníka biskupa VD Mareka Cingeľa: tajomnik@vdecav.skmarekcing@gmail.com alebo telefonicky: 0908/368 889.

K prednášateľovi:

Doc. Ing., MA Bohdan Hroboň, PhD. (1968) je absolventom TU v Košiciach – v odbore Výpočtová technika a informatika. Vyštudoval však aj biblické vedy na Wheaton Graduate School v Illinois (USA). Pred-doktorandský program absolvoval na Luther Seminary v St. Paul (USA). V rokoch 2003 – 2008 absolvoval University of Oxford (UK) v odbore orientalistika a získal PhD. Bol pri vzniku Biblickej školy ako aj Centra kresťanského vzdelávania v Martine, ktorého je momentálne riaditeľom. Prednášal na Katedre náboženských štúdií FHV ŽU. Momentálne vyučuje na Katedre biblických a historických vied TF TU v Trnave. Dlhodobo sa venuje prekladu a výkladu Knihy žalmov i Izaiáša. Od roku 2008 sa podieľa spolu s ďalšími slovenskými biblistami, teológmi a filológmi na edícii Komentárov k Starému zákonu. V Slovenskom rozhlase na Rádiu Devín moderoval reláciu Nad Slovom.