POZVÁNKA: Festival chrámovej piesne VD

Východný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku, pozývajú spevácke zbory z Východného dištriktu ECAV na Slovensku na premiérový 1. ročník Festivalu chrámovej piesne VD ECAV, ktorý sa uskutoční 1. októbra 2022 (sobota) o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole v Hybiach (Liptovsko – oravský seniorát). Podujatie sa koná aj v Západnom dištrikte ECAV (4. ročník sa bude konať 8. 10. 2022 o 10.00 hod. v  Evanjelickom a. v. kostole Svätého Ducha v Nitre).

Spevácke zbory (zborové spevokoly) sa môžu prihlásiť do súťažnej (jedna povinná a dve dobrovoľné skladby), alebo nesúťažnej (jedna povinná a jedna dobrovoľná skladba) časti v nasledujúcich kategóriách: miešané zbory, mužské zbory, ženské zbory. Každému zo zúčastnených speváckych zborov bude udelená plaketa a hodnotenie poroty. V súťažnej časti aj označenie pásma, v ktorom sa spevácky zbor v danej kategórii umiestnil. 

Podujatie sa bude vysielať naživo cez YouTube kanál VD ECAV.

Záväzné prihlásenie je najneskôr do 31.7.2022 cez Google formulár: https://docs.google.com/forms/d/1CavwRJVy9mt3Pz5JgoxFhHw6qh9Z2gCDjJkrXB2hots  

alebo na adresu: Biskupský úrad VD ECAV, P. O. Box 119, Hlavná 137, 080 01 Prešov či e- mailom: tajomnik@vdecav.sk.

Bližšie informácie: tajomnik@vdecav.sk  alebo telefonicky 0908/368889.

Propozície Festivalu chrámovej hudby VD 2022