Nové pravidlá pre konanie Služieb Božích od 26. 2. 2022

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní (23.2.2022) schválila aktualizáciu opatrení s účinnosťou od 26. februára 2022, pričom prvá fáza má platiť do 25. marca 2022.

V prvej fáze uvoľnenia opatrení sa zrušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami.

Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria aj bohoslužby, má od 26. februára zvýšiť maximálna kapacita na 500 osôb alebo maximálne na 50 percent kapacity.

Povinný respirátor je naďalej v interiéri a exteriéri na hromadných podujatiach, ako aj v exteriéri pri vzdialenosti do dvoch metrov od iných osôb.

Na Služby Božie už túto nedeľu, 27. februára 2022 pozývame všetkých veriacich a naďalej prosíme o dodržiavanie nosenia respirátorov.

Jana Nunvářová (mediálna tajomníčka GBÚ ECAV na Slovensku)