POZVÁNKA: 17. rodinná konferencia ECAV na Slovensku

Občianske združenie Rodinné spoločenstvo (RoS) ECAV na Slovensku v spolupráci s Východným dištriktom ECAV na Slovensku Vás srdečne pozýva na 17. rodinnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 12. – 14. 11. 2021 v Tatranských Matliaroch – hotel SOREA Hutník I. Hlavná téma konferencie je „Emócie v manželstve, rodine, v duchovnom živote …“.

Hlavným rečníkom bude psychológ Ing. Pavel Raus, M.A. klin.psy., M. A. theol. a bude hovoriť na témy: 1. Prečo emócie – prečo sú dôležité a prečo máme s nimi problémy, 2. Čo emócie sú a ako im rozumieť, 3. Čo je nutné vedieť o emóciách – komplikácie s emóciami, 4. Komunikácia emócií – čo hovoríš, nedáva zmysel, 5. Kotva emócií – prečo potrebujeme pevný bod, aby sa emócie upokojili.

Pavel Raus vyštudoval ČVUT. Počas 90. rokov budoval vydavateľstvo Návrat domov v úlohe riaditeľa. V roku 2002 dokončil magisterské programy teológie a klinickej psychológie na Wheaton College (Chicago, USA). Doktorát získal na Olivet University v San Franciscu. Absolvoval psychoterapeutický výcvik „Integrované terapie“. Od roku 1999 pôsobí v združení Parakletos. S manželkou sa venujú pomoci manželom, jednotlivcom a podpore kresťanských pracovníkov. Usilujú, aby cirkev bola pripravená na potreby súčasnej doby v oblasti vzťahov tiež prostredníctvom seminárov a konferencií. Venuje sa oblasti manželského konfliktu, emócií v blízkom vzťahu, prepojenie teológie a psychológie v rôznych praktických oblastiach, otcovstva, mužskej identite a vzťahovej blízkosti.

Rodinná konferencia je určená tradične predovšetkým manželom (pre deti nie je pripravený špeciálny detský program. Môžete prísť s deťmi, len si musíte pre nich zabezpečiť opateru či program, keď budete chcieť byť na prednáškach – svojpomocne či v spolupráci s ďalšou rodinou.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa konferencia (ako hromadné podujatie) uskutoční v režime „Kompletne zaočkovaní“.

Prihlasovanie prebieha do 25. 10. 2021! 

V prípade naplnenia kapacity ubytovania, prednosť budú mať prihlášky na celý pobyt konferencie. Je možné si uplatniť rekreačné poukazy.

Cena pobytu dospelej osoby (2 noci a strava: 2x večera, 2x raňajky, 2x obed s organizačným poplatkom) je  100€.

Kontaktná osoba: Mgr. Marek Cingeľ (člen SR RoS, tajomník biskupa VD), 0908368889, marekcing@gmail.com.

Správna rada RoS ECAV na Slovensku

 

Bližšie informácie a registráciu nájdete: