PONUKA: Vzdelávanie pre pracovníkov s deťmi v predškolskom veku

Milí kolegovia, bratia a sestry v službe ECAV!

Školský výbor ECAV pozýva 15. januára (piatok) 2021 od 13:00 – 14:30 na webinár určený:

1. pedagógom v Evanjelických materských školách

2. vyučujúcim Detskej besiedky (zameranie na predškolský vek)

3. organizátorom „Mamy klubov“ v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku.

Webinár bude mať teoretickú a praktickú časť:

  1. DUCHOVNÝ VÝVIN DIEŤAŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU  (ThDr. J. Bosáková, PhD. – duchovná správkyňa ESŠ v Martine)
  2. PRAKTICKÉ UKÁŽKY VYUČOVANIA EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA V PREDŠKOLSKOM VEKU 
  • STVORENIE, VIANOCE, VEĽKONOČNÉ UDALOSTI (Mgr. O. Kaňuchová – ev. a. v. farárka v CZ Žilina)
  • ADAM A EVA, HRIECH AKO NEPOSLUŠNOSŤ, NASLEDOVAŤ JEŽIŠA, JEŽIŠ AKO KRÁĽ (Mgr. N. Kaciánová, PhD. – Centrum kresťanského vzdelávania v Martine)

Z dôvodu, aby vaše prihlásenie na online školenie bolo technicky úspešné, potrebujete splniť nasledovné podmienky:

1. pripojenie na internet, 2. webkamera v počítači (alebo externá), 3. nainštalovaná aplikácia zoom.

Prosíme všetkých záujemcov o školenie, aby sa prihlásili emailom na orac@esspo.sk do štvrtka 14. januára 2021.

Prajeme vám požehnanú službu v neľahkej dobe.

Mgr. Miroslav Čurlík, predseda Školského výboru (ŠV) ECAV

ThDr. Matej Oráč, PhD., člen ŠV ECAV, zodpovedný za webinár