Novoročný pozdrav biskupa VD P. Mihoča

Končí sa nám ťažký a náročný „korona“ rok 2020 a stojíme v dôvere a očakávaní na Pána predo dvermi nového roku 2021. Prežívame vďačnosť, že aj v končiacom roku bol s nami náš Pán a naučil nás väčšej pokore, obetavosti, ale i odvahe robiť nové veci v Jeho cirkvi.

Na povzbudenie do nového roka 2021 si môžete vypočuť novoročný pozdrav biskupa VD ECAV na Slovensku Petra Mihoča i pieseň kapely KVD „Zmena smeru“.