Partnerhilfe navýšila dotáciu pre ECAV

Zamestnancov protestantských cirkví v strednej a východnej Európe už desiatky rokov podporuje organizácia Evangelische Partnerhilfe – Evanjelická partnerská pomoc – a to tým, že prispieva na pokrytie ich životných nákladov a poskytuje finančnú pomoc v núdzi. Na to, aby sa oboznámila so situáciou priamo v teréne, podniká výjazdové stretnutia v krajinách strednej a východnej Európy, a tohto roku voľba padla práve na Slovensko.

Mottom Partnerhilfe je „priama pomoc od človeka k človeku“ – k tomu, aby bola konkrétna a adresná, prispievajú práve osobné stretnutia s predstaviteľmi partnerských cirkví v krajinách strednej a východnej Európy. Ich zámerom je oboznámiť sa s cirkevno-zborovými projektami, ale aj ťažkosťami, na ktoré prijímatelia pomoci v realite narážajú.

BRATISLAVA

Tohtoročné stretnutie Partnerhilfe na Slovensku začalo v nedeľu 16. októbra Službami Božími v evanjelickom kostole na Legionárskej ulici v Bratislave, na ktoré nadviazalo interné rokovanie predstaviteľov nemeckej podpornej nadácie. Nasledovala neformálna večera s predstaviteľmi cirkví, ktoré na Slovensku podporujú. „Výsledkom interného pracovného rokovania Partnerhilfe je viac než 100-percentné navýšenie dotácie od roku 2023 pre ECAV oproti súčasnosti. Kritériom boli zmeny v počtoch členov jednotlivých cirkví a vo výške odmeňovania ich duchovných,“ uviedol Ján Bunčák, riaditeľ Generálneho biskupského úradu.

V pondelok 17. októbra na bohoslužbách v kaplnke Generálneho biskupského úradu na Palisádach dvojjazyčne kázal Ján Bunčák, riaditeľ úradu. Následne zahraničných hostí privítal generálny biskup Ivan Eľko. Nemeckých partnerov zaujímala situácia farárov, ich mzdové ohodnotenie, miera participácie štátu na finančnom zabezpečení cirkví ako aj zmeny  spôsobené úpravou legislatívneho rámca. Medzi témy diskusie patril záujem mladých ľudí o štúdium teológie a pastoračnú profesiu, dobrovoľníctvo a ekumenická spolupráca. „Hovorili sme aj o zmene postoja mladej generácie farárov k svojmu povolaniu – kladú oveľa väčší dôraz na to, aby mali dostatok času na svoju rodinu a záľuby,“ konštatoval J. Bunčák. Na rokovaní sa zúčastnili tiež predstavitelia Reformovanej cirkvi a Cirkvi bratskej,  a Božidara Bašková – podpredsedníčka Združenia evanjelických duchovných.

PREŠOV

7 z 10 účastníkov bratislavského stretnutia v utorok 18. októbra  absolvovalo prehliadku historického centra Prešova a Evanjelickej spojenej školy. Nemeckí partneri okrem iného ocenili špecializáciu gymnázia na výučbu nemeckého jazyka, vrátane vyučovania s nemeckým lektorom a výmenných študijných pobytov.

V priestoroch Veľkej zasadačky Starého kolégia zahraničných hostí prijalo predsedníctvo Východného dištriktu. Biskup Peter Mihoč stručne priblížil minulosť a súčasť života Východného dištriktu a následne prostredníctvom prezentácie predstavil formy humanitárnej pomoci ECAV na Slovensku počas utečeneckej krízy. Ocenil pritom podporu zo strany Svetového luteránskeho zväzu, ktorá cirkevným zariadeniam umožňuje pomáhať utečencom kontinuálne a v dlhodobom horizonte, vrátane rozvozu materiálnej pomoci priamo do vojnou zasiahnutých oblastí na Ukrajine.  Predstaviteľov Partnerhilfe tiež zaujímalo, ako sa zmenila situácia v cirkevných zboroch v dôsledku prijatia ukrajinských utečencov a ich integrácia. Na humanitárnej pomoci v stane Ekumenickej pastoračnej služby, zriadenom na slovensko-ukrajinských hraniciach, sa podieľala aj Reformovaná cirkev, ktorú na stretnutí Partnerhilfe zastupoval Zoltán Orémus.

Martin Kačur, pastor Cirkvi bratskej predstavil rómsku misiu a projekty pre rómsku komunitu na východnom Slovensku. Tá zahŕňa nielen pastoráciu a misiu, ale aj praktickú pomoc pri príprave rómskych predškolákov na 1. ročník základnej školy, v rámci ktorej sa zlepšujú v slovenskom jazyku a praktických zručnostiach. Peter Mihoč, biskup VD a dozorca Ľubomír Pankuch túto príležitosť využili na to, aby organizácii Partnerhilfe osobne poďakovali za doterajšiu poskytnutú finančnú podporu, ktorá zahŕňa aj vdovy po zosnulých farároch.

V sprievode Samuela Miška, riaditeľa BÚ VD nemeckí partneri absolvovali obhliadku zrekonštruovanej budovy na Baštovej ulici, kde Východný dištrikt zriadil sociálne zariadenie pre seniorov ELIM. Program pokračoval v historickej knižnici Evanjelického lýcea v Kežmarku a evanjelických azylových zariadeniach pre ukrajinských utečencov vo Veľkej Lomnici a Tvarožnej.

Výjazdové stretnutie Partnerhilfe na Slovensku absolvovalo celkovo 10 predstaviteľov:

Norbert Denecke, Martin Illert a Barbara Rudolph – členovia predstavenstva, Ulrich Barniske – reformovaný farár, Michael Hübner – riaditeľ Martin-Luther-Bundu,  Ulrich Dreesman – podpredseda farárskeho spolku v Stuttgarte, Andreas Kahnt – predseda zväzu farárskych spolkov Nemecku, Uwe Marth z odborového zväzu cirkvi a diakonie, Stefan Schumann – predstaviteľ farárskeho spolku v Rakúsku, a v neposlednom rade Stefan Klaschik, výkonný riaditeľ Evangelische Partnerhilfe e. V. so sídlom v Berlíne.

E. Mihočová

foto – E. Mihočová

Viac informácií o Evanjelickej partnerskej pomoci na:

www.evangelische-partnerhilfe.de