100 listov života VD a posviacka Diakonického domova ELIM

Za historický moment pre Východný dištrikt možno označiť otvorenie a posviacku diakonického domova pre seniorov ELIM v historickej budove na Baštovej ulici v Prešove. Po viac ako sedemdesiatich rokoch bude opäť slúžiť na nekomerčné účely poskytovaním sociálnych služieb zdravotne odkázaným seniorom v meste a jeho okolí.

V sobotu 22. októbra sa pred historickými dverami objektu, ktorý patrí medzi národné kultúrne pamiatky, zišli zástupcovia evanjelickej cirkvi, ekumény, samosprávy a zahraniční hostia. Na prahu obnovenej budovy, ktorej rekonštrukcia trvala tri roky, ich v mene predsedníctva Východného dištriktu privítal dozorca Ľubomír Pankuch. Verí, že  ELIM sa stane skutočnou „oázou v púšti“ – miestom určeným na oddych pre pútnikov, ktorí hľadajú občerstvenie duše a potrebujú  načerpať síl v rokoch jesene života.

Budovu na Baštovej ulici postavili evanjelici pred 117 rokmi ako konvikt – jedáleň pre študentov kolégia. Za socializmu ju zoštátnili a Východnému dištriktu vrátili vo veľmi zlom stave až v roku 1995. Do roku 2005 si priestory za účelom internátu prenajímala hotelová akadémia. Po skončení nájmu budova už len chátrala, v jej podkroví sa zlietali holuby zo širokého okolia. Keďže hrozilo rozsiahle poškodenie statiky, Východný dištrikt v roku 2016 pristúpil k oprave strechy a sanácii objektu.

Následne dal dištrikt vypracovať viacero architektonických štúdií, na základe ktorých sa rozhodol pre spoluprácu s architektom Mariánom Ferjom. Rekonštrukcia prebehla v troch etapách – od marca 2020 až do augusta tohto roku. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli zhruba 1 850 000 eur. Okrem príspevkov od Prešovského samosprávneho kraja, mesta Prešov, zahraničných partnerov a príspevkov dobrovoľných darcov je hlavným zdrojom finančného krytia úver poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania SR vo výške 1,35 milióna eur s rozložením splátok na 37 rokov pri minimálnej úrokovej sadzbe.

Pásku pred historickými dverami ELIMU spolu s predsedníctvom Východného dištriktu 22. októbra slávnostne prestrihol Milan Majerský – župan Prešovského samosprávneho kraja, Andrea Turčanová – primátorka mesta Prešov a zhotoviteľ stavby Viliam Čech. Na posviacke v najväčšej z miestností, ktorá bude slúžiť ako jedáleň a zároveň kaplnka, kázal Slavomír Sabol – emeritný biskup Východného dištriktu. Ako hudobný hosť vystúpilo zoskupenie Il Duetto. Po prehliadke priestorov a pozdravoch zahraničných hostí bolo odhalené logo ELIMU  a tabuľa darcov. Drevorezba Poslednej večere je autorským dielom známeho prešovského výtvarníka Jána Krličku.

Biskup Východného dištriktu Peter Mihoč je rád, že k evanjelickému školstvu a misijnej práci cirkevného zboru na území mesta Prešov pribudne od januára 2023 aj diakonická oblasť – poskytovanie sociálnych služieb zdravotne odkázaným seniorom nielen v domácom prostredí, ale aj v pobytovom zariadení. Posviacke v sobotu 22. októbra prechádzal Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť a drobných darcov, s moderovanou prehliadkou priestorov Diakonického domova  ELIM.

Vrcholom dvojdňového podujatia sa stali Služby Božie v Chráme sv. Trojice v Prešove, ktoré v nedeľu 23. októbra v priamom prenose na Dvojke odvysiela RTVS. Pripomenuli 100. výročie prvej inštalácie dištriktuálnych predsedníctiev ECAV, biskupov a dozorcov, po vzniku 1. ČSR.  Historické okolnosti tejto udalosti priblížil Rastislav Stanček, farár v Dolnom Kubíne. V programe vystúpil Chorus Comenianus, kapela KVD, klavirista Daniel Špiner a ukrajinská speváčka Mila Medvedovská. Na Službách Božích za účasti viacerých emeritných biskupov a dozorcov, kázali – Ivan Eľko, generálny biskup ECAV a Peter Mihoč, biskup Východného dištriktu. Za zahraničných hostí sa bohoslužobnému zhromaždeniu prihovoril Pavlo Shvarts, biskup Nemeckej evanjelickej cirkvi na Ukrajine a Tomáš Tyrlík, biskup Sliezskej cirkvi evanjelickej.

Záznam v archíve RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14320/362811

Program pokračoval slávnostnou akadémiou „Listáreň služby a Ducha“na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského. Na divadelných doskách vystúpila speváčka Sima Magušinová s kapelou; klavirista Daniel Špiner sprevádzal ukrajinskú speváčku Milu Medvedovskú. Akadémiu uzavreli videopozdravy k 100-ročnici Východného dištriktu.

Dvojdňovým podujatím vyvrcholil jubilejný rok 2022 s názvom „100 listov života Východného dištriktu“.

Viac v novembrovom vydaní dvojtýždenníka Evanjelický posol spod Tatier a mesačníka eVýchod.

E. Mihočová

Foto – Dušan Majerník /dmphoto.sk, © Východný dištrikt