ÚPN ocenil evanjelického farára
Čítaj viac
15. konferencia Rodinného spoločenstva
Čítaj viac
4. novembra 2018 v bytčianskom Sobášnom paláci odhalili pamätnú tabuľu Jurajovi Turzovi
Čítaj viac
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín Vás srdečne pozýva na slávnostné podujatia dňa 25. novembra 2018,
Čítaj viac
Kvapka krvi je podujatie, ktoré organizuje cz Prešov, VD ECAV v spolupráci s NTS a ESŠ v Prešove.
Čítaj viac
Prestížnu Cenu Eugena Barkánya si tento rok v synagóge v Lučenci prevzali Mikuláš Lipták a Nora Baráthová.
Čítaj viac