Pracovné stretnutie biskupa VD P. Mihoča so zástupcami regionálneho školstva

Dňa 18. 2. 2021 sa v priestoroch Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku v Prešove konalo pracovné stretnutie biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. Petra Mihoča a vedúcej Okresného úradu – odboru školstva Mgr. Ivety Peterovej ako i riaditeľa Metodicko – poradenského centra v Prešove Mgr. Ľuboša Sopoligu.

Stretnutia sa zúčastnil i predseda komisie školstva pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Marián Damankoš, PhD.

Okrem iného sa zaoberali spoluprácou MPC i OÚ – odbor školstva a BÚ VD ECAV na Slovensku v oblasti školstva, dopadom a dôsledkom pripravovanej novelizácie Školského zákona ako i zrovnoprávnenia cirkevného a štátneho školstva.